Profil Role Model

Profil Role Model

28 Okt

PROFIL ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

 

 

 rahmatsanjaya

N a m a :

NIP :

Tempat/Tanggal lahir :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Universitas :

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

19790405 200112 1 003

Pangkalpinang, 5 April 1979

Pembina Tk. I (IV/b)

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan

Magister Hukum

Universitas Indonesia

 

 

 tiara.kuning

Nama : 

NIP : 

Pangkat / Gol. Ruang : 

Jabatan : 

Pendidikan Terakhir : 

Universitas : 

 TIARA GUMILANG, S.H.

 199512122019032012

 Penata Muda / (III/a)

 Analis Perkara Peradilan/Staf Kepaniteraan Pidana

 Sarjana

 Universitas Diponegoro